Ulf Rehnholm

Följerätt (tidigare droit de suite)

Följerätt är en rätt för upphovsmannen, eller dennes arvingar. Dessa får ersättning vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Det gäller även utländska konstnärer med vissa nationaliteter eller deras efterlevande. Rätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år.

Följerätt är en upphovsrättslig ersättning, som utgår när konst vidareförsäljs av t ex ett auktionshus eller av butikskonsthandeln eller annan som i sin yrkesmässiga verksamhet säljer konst.

Ersättningen regleras i 26n§ ─ 26p§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och infördes 1996. Lagtexten kan du läsa här.

Utskriftsvänligt format

Tillbaka