©

Följerätt i hela världen!


Följerätten finns i hela EU, men i resten av världen ser det sämre ut. Eftersom följerätten är av grundläggande betydelse för bildkonstnärerna och respekten för deras arbete, har en världsomspännande kampanj, i form av en namninsamling, dragits igång under namnet Artists Resale Right – All Over the World

Tanken är att samtliga namn ska överlämnas till WIPO:s generaldirektör den 16 december i år.

Tänk på att man inte behöver vara konstnär för att stödja projektet: Be dina vänner skriva under också!

Läs mer »

IV-anslaget ökas med 1 142 000 kronor 2014.

Det motsvarar en uppräkning med ca 3,15 %, men då ska man hålla i minnet att mellan 2012 och 2013 var anslagsökningen oförändrad, så sett över perioden 2012 till 2014 så tappar IV i nivå.
Läs mer »

IR

IR-anmälan sker via webben. 1 juni är sista datum för inskickning.
Läs mer »

Efterlysning av konstnärer

Vet du att ett konstverk av dig sålts i andra hand (t ex på ett auktionshus) för över 2200 kr? Saknar BUS dina kontaktuppgifter?
Läs mer »

Bilder i ”hemma hos”-reportage

Genom BUS avtal med Sveriges Tidskrifter får konstnären ersättning för publicering i dessa tidningar- däremot omfattas inte så kallade ”hemma hos”-reportage hos konstnärer. BUS förklarar varför.
Läs mer »

Enklare att ingå upphovsrättsliga avtal

1 nov utökades användares möjlighet att ingå avtal med en organisation, som företräder upphovsmän och på så sätt ges möjlighet att även använda verk av upphovsmän som inte företräds av organisationen.
Läs mer »

3 194 vykort

kom in till kulturministern innan budgeten lades fram, men tyvärr finns där bara en marginell uppräkning av anslaget till IV. Nu går vi vidare till oppositionen.  
Läs mer »
Aktuellt

BUS öppettider
BUS har telefontid mellan kl 0900–1200 och kl 1300–1600.

Ersättning för visning i TV
Ersättning för visning av konst, illustration och fotografi i SVT/UR, TV4 för januari - juni 2013 har betalats ut i november.

Aktuella uppgifter? E-postadress?
Glöm inte att adressändra till BUS om du flyttar. Meddela även nya kontonummer och nya e-postadresser. BUS skickar numera ut digitala nyhetsbrev till alla som har e-postadresser, så se till att meddela dina korrekta uppgifter till oss – om du inte redan gjort det.