© Anders Sunesson /2011

IR-anmälan sker via webben.


Sista anmälningsdatum är den 1 juni 2015. Det går bra att påbörja rapporteringen redan nu men vänta med att skicka in tills allt är noterat

Läs mer »

BUS remissvar på följerättsutredningen

BUS har lämnat remissvar på utredningen om förbättrade möjligheter att kontrollera att konsthandeln redovisar följerätten vid vidareförsäljning av konstverk.
Läs mer »

Ny e-bokstariff

Nu gör vi det enklare att ansöka om tillstånd för e-bok. Särskilt förmånligt är det att skaffa tillstånd för tryckt bok och e-bok samtidigt. Då utgår en extra rabatt.
Läs mer »

BUS stämmer Wikimedia för upphovsrättsintrång

BUS har idag vid Stockholms tingsrätt lämnat in en stämning mot Wikimedia Sverige. Stämningen rör ett av Wikimedias projekt, offentligkonst.se, en databas som utan tillstånd publicerar bilder på up...
Läs mer »

Enklare att ingå upphovsrättsliga avtal

1 nov 2013 utökades användares möjlighet att ingå avtal med en organisation, som företräder upphovsmän och på så sätt ges möjlighet att även använda verk av upphovsmän som inte företräds av organis...
Läs mer »

Efterlysning av konstnärer

Vet du att ett konstverk av dig sålts i andra hand (t ex på ett auktionshus) för över 2200 kr? Saknar BUS dina kontaktuppgifter?
Läs mer »

Bilder i ”hemma hos”-reportage

Genom BUS avtal med Sveriges Tidskrifter får konstnären ersättning för publicering i dessa tidningar- däremot omfattas inte så kallade ”hemma hos”-reportage hos konstnärer. BUS förklarar varför.
Läs mer »
Aktuellt

BUS öppettider
BUS har telefontid mellan kl 0900–1200 och kl 1300–1600. På fredagarna stänger växeln kl 1500.

Ersättning för visning i TV
Ersättning för visning av konst, illustration och fotografi i SVT/UR, TV4 för januari-juni 2014 har betalats ut i november 2014.

Aktuella uppgifter? E-postadress?
Glöm inte att adressändra till BUS om du flyttar. Meddela även nya kontonummer och nya e-postadresser. BUS skickar numera ut digitala nyhetsbrev till alla som har e-postadresser, så se till att meddela dina korrekta uppgifter till oss – om du inte redan gjort det.