©

BUS blir Bildupphovsrätt i Sverige


I och med årsstämman den 22 maj är alla interna steg tagna inom BUS och Bildupphovsätt för att fusionera de bägge föreningen till en enda: föreningen Bildupphovsrätt i Sverige. Nu återstår en del formalia hos Bolagsverket, som torde vara klara den 1 juli.

Bredvid ser du den logotypen för det nya Bildupphovsrätt.

Läs mer »

Information om "förhandlingsframställan"

Bildupphovsrätt kommenterar föreningarna DUR och KFA:s brev "Förhandlingsframställan" som nyligen skickats till en rad museer och andra kulturinstitutioner.
Läs mer »

Klart rättsläge efter dom i Sony Mobile-målet

Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag meddelat en dom som innebär att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering.
Läs mer »

IV-anmälan sker via webben

Sista anmälningsdatum är den 15 september 2015. I år använder du Bank-ID för att registrera verk. Logga in redan nu och se hur det fungerar.
Läs mer »

BUS kommenterar Wikimediatvisten

Med anledning av medieuppgifter om BUS tvist med Wikimedia vill BUS klargöra motivet till varför vi stämt Wikimedia och varför det är viktigt för Sveriges bildkonstnärer.
Läs mer »

Enklare att ingå upphovsrättsliga avtal

1 nov 2013 utökades användares möjlighet att ingå avtal med en organisation, som företräder upphovsmän och på så sätt ges möjlighet att även använda verk av upphovsmän som inte företräds av organis...
Läs mer »

Efterlysning av konstnärer

Vet du att ett konstverk av dig sålts i andra hand (t ex på ett auktionshus) för över 2200 kr? Saknar BUS dina kontaktuppgifter?
Läs mer »
Aktuellt

BUS öppettider
BUS har telefontid mellan kl 0900–1200 och kl 1300–1600. På fredagarna stänger växeln kl 1500.

Ersättning för visning i TV
Ersättning för visning av konst, illustration och fotografi i SVT/UR, TV4 för januari-juni 2014 har betalats ut i november 2014.

Aktuella uppgifter? E-postadress?
Glöm inte att adressändra till BUS om du flyttar. Meddela även nya kontonummer och nya e-postadresser. BUS skickar numera ut digitala nyhetsbrev till alla som har e-postadresser, så se till att meddela dina korrekta uppgifter till oss – om du inte redan gjort det.