©

BUS stämmer Wikimedia för upphovsrättsintrång


BUS har idag vid Stockholms tingsrätt lämnat in en stämning mot Wikimedia Sverige. Stämningen rör ett av Wikimedias projekt, offentligkonst.se, en databas som utan tillstånd publicerar bilder på upphovsrättsligt skyddade konstverk.
Med stämningen vill BUS få fastställt att Wikimedias databas utgör ett upphovsrättsintrång.
Därmed skulle upphovsmännen få skäligt betalt för publiceringen av konstverk i databasen.
Läs mer i pressmeddelandet här.

Läs mer »

Galleri Ping Pong och Peter Cornell vinner BUS-priset.

Galleri Ping Pong, Malmö, tilldelas 2014 års BUS-pris på 30 000 kr. Priset delas ut i syfte att premiera arbete för bildkonsten och ges till person eller organisation som utmärkt sig genom sina ins...
Läs mer »

IV-anslaget ökas med 1 142 000 kronor 2014.

Det motsvarar en uppräkning med ca 3,15 %, men då ska man hålla i minnet att mellan 2012 och 2013 var anslagsökningen oförändrad, så sett över perioden 2012 till 2014 så tappar IV i nivå.
Läs mer »

Bilder i ”hemma hos”-reportage

Genom BUS avtal med Sveriges Tidskrifter får konstnären ersättning för publicering i dessa tidningar- däremot omfattas inte så kallade ”hemma hos”-reportage hos konstnärer. BUS förklarar varför.
Läs mer »

Enklare att ingå upphovsrättsliga avtal

1 nov utökades användares möjlighet att ingå avtal med en organisation, som företräder upphovsmän och på så sätt ges möjlighet att även använda verk av upphovsmän som inte företräds av organisationen.
Läs mer »
Aktuellt

BUS öppettider
BUS har telefontid mellan kl 0900–1200 och kl 1300–1600.

Ersättning för visning i TV
Ersättning för visning av konst, illustration och fotografi i SVT/UR, TV4 för juli - december 2013 har betalats ut i maj 2014.

Aktuella uppgifter? E-postadress?
Glöm inte att adressändra till BUS om du flyttar. Meddela även nya kontonummer och nya e-postadresser. BUS skickar numera ut digitala nyhetsbrev till alla som har e-postadresser, så se till att meddela dina korrekta uppgifter till oss – om du inte redan gjort det.