©

Extrastämma 17 april


Med anledning av den fusion som styrelserna för BUS och Bildupphovsrätt i Sverige beslutat föreslå, samt det förslag till stadgeändring för BUS som krävs för att genomföra fusionen, kallas till extrastämma.
Denna extra föreningsstämma kommer att behandla en enda fråga: Antagandet av nya stadgar.

Läs mer »

BUS på Supermarket

Fredag 17 april 17.00 - 18.30, Konstfack TelefonplanDiskussion om Creative Commons om hur konstnären ska hantera upphovsrätten på internet. Är det gratiskultur eller upphovsrätt som är framtiden?
Läs mer »

BUS kommenterar Wikimediatvisten

Med anledning av medieuppgifter om BUS tvist med Wikimedia vill BUS klargöra motivet till varför vi stämt Wikimedia och varför det är viktigt för Sveriges bildkonstnärer.
Läs mer »

IR-anmälan sker via webben.

Sista anmälningsdatum är den 1 juni 2015. Det går bra att påbörja rapporteringen redan nu men vänta med att skicka in tills allt är noterat
Läs mer »

Enklare att ingå upphovsrättsliga avtal

1 nov 2013 utökades användares möjlighet att ingå avtal med en organisation, som företräder upphovsmän och på så sätt ges möjlighet att även använda verk av upphovsmän som inte företräds av organis...
Läs mer »

Efterlysning av konstnärer

Vet du att ett konstverk av dig sålts i andra hand (t ex på ett auktionshus) för över 2200 kr? Saknar BUS dina kontaktuppgifter?
Läs mer »

Bilder i ”hemma hos”-reportage

Genom BUS avtal med Sveriges Tidskrifter får konstnären ersättning för publicering i dessa tidningar- däremot omfattas inte så kallade ”hemma hos”-reportage hos konstnärer. BUS förklarar varför.
Läs mer »
Aktuellt

BUS öppettider
BUS har telefontid mellan kl 0900–1200 och kl 1300–1600. På fredagarna stänger växeln kl 1500.

Ersättning för visning i TV
Ersättning för visning av konst, illustration och fotografi i SVT/UR, TV4 för januari-juni 2014 har betalats ut i november 2014.

Aktuella uppgifter? E-postadress?
Glöm inte att adressändra till BUS om du flyttar. Meddela även nya kontonummer och nya e-postadresser. BUS skickar numera ut digitala nyhetsbrev till alla som har e-postadresser, så se till att meddela dina korrekta uppgifter till oss – om du inte redan gjort det.